Trädfällning / sektionsfällning

Trädfällning örebroVi utför trädfällning i Örebro med omnejd där det kan ske utan att skada något i omgivningen. Arborister är specialutbildade för att kunna ta ned träd som står illa till, eller träd som betecknas som farliga. När det inte finns plats att fälla ett träd på vanligt sätt, från marken, måste man sektionsfälla det i stället.

Det vanligaste sättet är att helt enkelt klättra upp i trädet och fälla det bit för bit. Om det finns byggnader, planteringar eller annat som är ömtåligt under trädet måste man fira ner varje del för att de inte ska krossa det som är under. Ofta räcker det dock med att bara såga ned det i små bitar åt gången.

 

Uppkapning

trädfällning örebroEftersom vi oftast sektionsfäller träden i bitar som ska vara säkra att hantera kan längderna variera en hel del. Generellt kapar vi dock upp stammar och större grenar i ca tremeterlängder. Om du vill ha stam och större grenar uppkapade i särskilda längder kan vi även hjälpa dig med det. Kanske färdiga längder för vedkapen? Vi lämnar pris för ytterligare uppkapning efter uppskattad tidsåtgång.

Kontaktperson: Åsa Edvardsson

Email: mail@avancerad-tradfallning.se

Telefon: 0702-10 65 12 (Går inte att smsa)