Bra att veta

Kostnad

5Varje träd och situation är unik, därför går det inte att ge ett generellt pris utan att först ha gjort en besiktning på plats. Du binder dig inte för något genom att be oss att komma och göra en kostnadsbedömning!

Det snabbaste sättet att få en offert är att fylla i vårt kontaktformulär med en beskrivning av önskat jobb. Maila oss gärna även bilder på trädet och vad som finns i dess närhet.

Vi lämnar alltid en skriftlig offert med fast pris. Inga andra kostnader tillkommer.

RUT
Från 1 augusti 2016 gäller att man får göra RUT-avdrag även för trädfällning, trädbeskärning och stubbfräsning, men inte för bortforsling av träddelar från tomten. Ej heller för rådgivningstjänster. Se mer info om RUT på skatteverkets webbsida.

Om du vill utnyttja möjligheten till RUT-avdrag, kontrollera då först hur mycket du kan göra avdrag för. Detta kan lätt kollas på Skatteverkets webbsida.
Om skatteverket inte betalar ut ersättning för avdraget belopp till oss kommer vi att kräva återstående summa från dig.

Hur går det till?
När du kontaktat oss kommer vi ut och tittar på träden och skickar sedan en offert för önskat arbete. Offerten kan innehålla olika förslag på arbeten som är separat specificerade. Efter att ha tänkt igenom vilka delar av offerten du vill att vi utför svarar du oss via mail eller telefon. Vi skickar då ett avtal till dig, som du måste fylla i och skicka tillbaka till oss, innan vi kan boka in en tid för arbetet. Har du möjlighet att fylla i och signera det digitalt går det snabbare, men annars skickar vi ett utskrivet dokument.

Varför ett avtal?
För vår del för att vi vill försäkra oss om att du intygar att arbetet utförs i din bostad och att
du därmed är berättigad till RUT-avdrag för tjänsten. Att du tar ansvar för att arbetet utförs inom avsedd tomtgräns, att du har tagit reda på att det inte föreligger några hinder för ev. fällning av träd på tomten (marklov, strandskydd, biotopskydd eller andra hinder), att du är medveten om att du i efterhand är betalningsskyldig för given skattereduktion som du intem varit berättigad till. För din del bl.a. för att vi försäkrar att vi utför arbetet enligt vår överenskommelse. Att vi tar ansvar för att arbetet utförs på ett professionellt sätt enligt arbetsmiljöverkets regler och följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Att vi har försäkringar som täcker eventuella skador orsakade av oss under arbetets gång.

Innan du ringer oss

Ta reda på att de aktuella träden står inom din tomtgräns. Det kan också vara bra att prata med kommunen innan du fäller träd på din tomt. I vissa fall står det angivet i detaljplanen att man inte får fälla träd i området utan särskilt marklov. Ibland finns det även andra restriktioner från kommunen när det gäller trädfällning.

Har du strandtomt, måste du tänka på att det gäller generellt strandskydd minst 100 m från sjön eller vattendraget. Det är alltid bäst att kontrollera med kommunen innan du låter fälla träd vid vattnet.

Det är alltid trädägarens ansvar att ta reda på om det föreligger hinder för fällning och man kan bli dömd till vite om man fäller träd utan lov där sådant krävs.

Inför arbetet

Plocka bort alla lösa trädgårdsdekorationer, lampor, utemöbler och annat som är hyfsat lätt att flytta på och som du är rädd om. Ju färre saker vi behöver ta hänsyn till, desto smidigare blir det att jobba.

Klipp gärna gräsmattan så nära inpå det planerade datumet som möjligt. Det blir så mycket lättare för oss att städa när gräset är kort.

Parkera robotgräsklipparen medan vi jobbar.

Informera gärna grannarna att vi kommer och be dem att t.ex. inte parkera bilen under trädet den dagen vi ska jobba i det.

Efter arbetet

3Vi strävar alltid efter att lämna arbetsplatsen snygg och välstädad, ibland kan dock väderförhållanden och andra faktorer medföra att det inte går att få helt rent.

I städning ingår inte frukt, kottar, löv och spån.

Om du väljer att ta hand om ris och/eller ved själv lägger vi allt i så prydliga högar som möjligt intill trädets växtplats och krattar ihop kvistar och spån i högar.

Försäkring

Vi är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar i Bergslagen upp till 10 000 000 kr.

Beskärning

Bortforsling