Kostnad

Varje träd och plats är unik och därför går det inte att ge ett pris utan att först ha gjort en bedömning på plats eller, i enstaka fall, efter att ha sett foton. Vi lämnar alltid skriftliga offerter med fast pris och inga kostnader tillkommer.

Vi väljer att sätta ett fast pris per önskat arbete, för att du ska veta exakt vad du betalar oavsett väder, vind och alla andra saker som påverkar arbete utomhus.

Du förbinder dig inte till något genom att vi ger en offert.

Rutavdrag

Från 1 augusti 2016 gäller att du får göra rutavdrag för trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning och flisning. Däremot inte för bortforsling av träddelar från tomten, eller för så kallade rådgivningstjänster, t ex inventeringar och trädvårdsplaner.

Om du vill utnyttja möjligheten till rutavdrag, kontrollera då först hur mycket du kan göra avdrag för. Detta kan lätt kollas på Skatteverkets webbsida. Om skatteverket inte betalar ut ersättning för avdraget belopp till oss kommer vi att kräva återstående summa från dig.

Hur det går till

I samband med att du kontaktar oss ställer vi lite frågor för att få en bättre bild av vad du behöver hjälp med, eller vad du funderar över gällande dina träd. Är du säker på att du t ex vill fälla ett träd, eller fräsa en stubbe, kanske vi ber dig ta några foton och skicka till oss, men oftast kommer vi ut och tittar på plats. För vissa typer av arbeten kan vi titta utan att du är med, medan det för andra är väsentligt att vi gör det tillsammans. Vi inkommer med offert inom ett par dagar efter att vi varit hos dig. Arbetets olika delar är separat specificerade i offerten. Efter att ha tänkt igenom vilka delar av offerten du vill att vi utför svarar du oss via mail eller telefon.

Våra offerter

Förutom kostnaden för arbetet står där att du som beställare ansvarar för att aktuella träd står inom tomtgräns och inte kräver särskilt marklov eller annat tillstånd för att få fällas. Det står också att du som beställare ansvarar för att markägaren, om annan än beställaren, gett tillstånd för önskade trädåtgärder.

Det står också att om du som beställare i efterhand är betalningsskyldig för given skattereduktion om du inte varit berättigad till den. Offerten är också en försäkring på att vi utför arbetet enligt vår överenskommelse och att vi tar ansvar för att arbetet utförs på ett professionellt sätt, enligt arbetsmiljöverkets regler och att vi följer de säkerhetsföreskrifter som finns. I offerten framgår också att vi har försäkringar som täcker eventuella skador orsakade av oss under arbetets gång.

Kontakta oss

  Godkänn våra integritetsvillkor.

  E-post

  mail@avancerad-tradfallning.se

  Telefon

  0702-10 65 12 (mån-fre 8.30-15.30)

  » Läs om rutavdrag hos Skatteverket.