Tips

Det finns mycket du själv kan göra för dina träd. Det viktiga är att ha en genomtänkt plan.

Träd kan leva mycket länge och växa sig väldigt stora. När du planterar ett träd gäller det att välja rätt träd för växtplatsen. Trivs det på platsen? Har det lagom storlek som fullvuxet?

I många fall har man inte själv valt vilka träd man har på sin tomt, utan står inför det faktum att de inte passar för platsen eller inte är väl skötta under sin livstid.

Träd utvecklas relativt långsamt, men vill man göra korrigeringar på sitt träd måste man ändå göra det i tid, så att man bara behöver göra så små ingrepp som möjligt. De har en fantastisk förmåga att skydda sig mot olika sjukdomsangrepp, men gör man för stora sårskador och dessutom på ett felaktigt sätt, förkortar man oåterkalleligt trädets livslängd och kan dessutom skapa potentiellt farliga träd.

Med en trädvårdsplan har du koll på läget.
Läs mer under Besiktning / riskbedömning.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med en besiktning.