Besiktning / riskbedömning

Många ringer oss och är oroliga över att deras träd har vuxit sig höga och står nära huset. Det är väldigt ovanligt att träd rasar över hus eller människor, men är du orolig kommer vi Läs mer »

Beskärning

Man beskär träd för att ta bort grenar som växer inåt kronan, skaver mot andra grenar, är skadade, eller på annat sätt kan bli farliga på sikt. Dessutom finns olika typer av beskärning, alla med Läs mer »

Trädfällning / sektionsfällning

Vi utför trädfällning i Örebro med omnejd. Arborister är specialutbildade för att kunna ta ned träd som står illa till, eller träd som betecknas som farliga. När det inte finns plats att fälla ett träd Läs mer »

Stubbfräsning

Vid stubbfräsning fräser en tandförsedd snurrande skiva bort stubben flisa för flisa. Vi fräser ner till ett djup av 10-15 cm. Olika trädslag är olika hårda och tar därför olika lång tid att fräsa. Vi Läs mer »

Bortforsling

Om du inte vill ta hand om ved och ris själv kan vi hjälpa till med bortforsling av träd, ris eller stockar. Vi samarbetar med Mats åkeri för bortforsling. De kommer ut med lastbil och timmergrip Läs mer »