Beskärning

Det finns många anledningar till att man måste eller vill beskära ett träd. Ofta handlar det om säkerhet, t ex för att hålla avstånd mellan träd och hus eller vägar. Det kan också handla om Läs mer »

Trädfällning / sektionsfällning

Våra arborister är specialutbildade för att kunna ta ned träd som står illa till och träd som betecknas som farliga. När det inte finns plats att fälla ett träd från marken, måste det istället sektionsfällas. Det Läs mer »

Stubbfräsning

Vid stubbfräsning fräser en tandförsedd snurrande skiva bort stubben flisa för flisa. Vi fräser ner till ett djup av 10-15 cm. Olika trädslag är olika hårda och tar därför olika lång tid att fräsa. Stenläggningar Läs mer »

Bortforsling

När ett träd fällts måste det tas om hand på ett eller annat sätt. Kanske vill du eller någon du känner använda det som ved att elda med, eller kanske vill du lägga flis i Läs mer »

Besiktning / trädvårdsplan

Besiktning, inventering och trädvårdsplan Träd utvecklas relativt långsamt, men eventuella korrigeringar av ett träd bör göras tidigt så att ingreppen blir så små som möjligt. Träd kan leva mycket länge och växa sig väldigt stora, Läs mer »