Besiktning / trädvårdsplan

Besiktning, inventering och trädvårdsplan

Träd utvecklas relativt långsamt, men eventuella korrigeringar av ett träd bör göras tidigt så att ingreppen blir så små som möjligt. Träd kan leva mycket länge och växa sig väldigt stora, så när du planterar ett träd gäller det att välja rätt träd för växtplatsen. I många fall har man inte själv valt träden på sin tomt, men har ändå stora möjligheter att påverka hur de växer och hur de mår.

Det finns mycket du själv kan göra för dina träd. Det viktiga är att ha en genomtänkt plan. Det är också du som markägare som har ansvar att se till att dina träd är säkra för omgivningen och att de människor som passerar under träden inte får fallande grenar på sig. Det är bra att ibland se upp i sina träd!

Besiktning

Oavsett om du har ett litet eller stort trädbestånd ger en besiktning en bra bild av hur dina träd mår just nu. Finns det några farliga träd, dvs några riskträd? Oftast räcker det med en okulär besiktning från marken för att våra arborister ska kunna avgöra om det finns riskträd som bör åtgärdas direkt, men ibland kan vi behöva klättra upp i träden för att se klykor, grenar eller röta på närmare håll. Vilken typ av återkoppling du får kommer vi överens om när du beställer jobbet. Vi ger fast offert för besiktning.

Inventering

Ni som har många träd, kanske i en bostadsrättsförening eller liknande, bör se till att göra en trädinventering. Vi märker då ut ert trädbestånd på kartor, ger varje träd ett nummer och dokumenterar art, ålder, storlek, mående och form. Det är på många sätt bra för er att veta exakt vad ni har för träd, de är er egendom och de är värda pengar. Ni får ett protokoll och en karta som ni kan uppdatera om något förändras i ert trädbestånd. Vi ger fast offert för inventering.

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan inleds med en inventering av befintligt trädbestånd enligt ovan men följs av beskrivning av hur den fortsatta skötseln bör se ut. Därefter kommer en del som visar inbördes prioriteringsordning och tidsram för åtgärderna.

Vi hjälper dig också se vad som bör göras för att träden ska må bra länge och växa så som du önskar. Står några träd för tätt? Vilken typ av beskärning bör göras och när? Ett träd i urbana miljöer måste hållas efter så att det förblir säkert för de människor som vistas i dess närhet. Ibland räcker det att ta bort torra grenar men ibland måste trädet fällas och ett nytt planteras.
Ni får ett protokoll, en skötselplan och en karta som ni kan uppdatera om något förändras i ert trädbestånd. Vi ger fast offert för trädvårdsplaner.

I de fall nyplanteringar skall göras, bör en trädvårdsplan upprättas redan i planeringsstadiet. Det gäller att välja rätt träd för platsen och ändamålet. I trädvårdsplanen skall för varje träd, noga beskrivas vilken typ av trädskydd som ska användas, när uppbindningen skall tas bort, hur ofta trädet skall kontrolleras, vattnas, gödslas osv. Planen för uppbyggnadsbeskärningen skall vara noggrann, särskilt för t.ex. gatuträd som måste uppstammas i god tid för att i framtiden ge plats för höga fordon. Med en plan för beskärning kan även kronorna på storväxande träd hållas i acceptabel storlek.

Har du behov av denna nyp av trädvårdsplan så hör av dig, så utformar vi en offert tillsammans med någon av våra samarbetspartners som arbetar med nyplanteringar. Kostnaden för dessa typer av tjänster får du inte göra rutavdrag för.

Kontakta oss

  Godkänn våra integritetsvillkor.

  E-post

  mail@avancerad-tradfallning.se

  Telefon

  0702-10 65 12 (mån-fre 8.30-15.30)

  » Läs om rutavdrag hos Skatteverket.