Besiktning / riskbedömning

Många ringer oss och är oroliga över att deras träd har vuxit sig höga och står nära huset. Det är väldigt ovanligt att träd rasar över hus eller människor, men är du orolig kommer vi gärna ut och bedömer ditt träd.

Risken för att ett träd ska falla eller tappa grenar ökar om det har fått svampangrepp, blivit skadat, eller om det har en strukturell svaghet. Om du tycker att ditt träd börjar se sjukt ut, eller om det har fått en skada kan vi också komma och göra en riskbedömning.

Trädvårdsplan

Besiktning trädEn viktig uppgift för en arborist är att upprätta trädvårdsplaner. I en trädvårdsplan inventerar man befintligt trädbestånd och bestämmer hur den fortsatta skötseln bör se ut. Ibland räcker det att ta bort torra grenar och ibland måste trädet fällas och ett nytt planteras.

Ett träd i urbana miljöer måste hållas efter så att det förblir säkert för de människor som vistas i dess närhet. Helst ska en trädvårdsplan upprättas i och med att man planerar att plantera ett träd. Det gäller nämligen att välja rätt träd för platsen och ändamålet.

I trädvårdsplanen skall för varje träd, noga beskrivas vilken typ av trädskydd som ska användas, när uppbindningen skall tas bort, hur ofta trädet skall kontrolleras, vattnas, gödslas osv.

Planen för uppbyggnadsbeskärningen skall vara noggrann särskilt för t.ex. gatuträd som måste uppstammas i god tid för att i framtiden ge plats för höga fordon. Med en noggrann plan för beskärning kan man även med storväxande träd hålla kronorna i acceptabel storlek.

Utan en plan får alltför många träd växa ohämmat under många år, tills man en dag upptäcker att de blivit för stora. Då är det oftast försent att göra en beskärning med syfte att minska trädets storlek.

Kontakta oss HÄR eller till höger gällande offert eller om du vill att vi kommer på ett kostnadsfritt kundbesök.