Beskärning

Man beskär träd för att ta bort grenar som växer inåt kronan, skaver mot andra grenar, är skadade, eller på annat sätt kan bli farliga på sikt. Dessutom finns olika typer av beskärning, alla med särskilt syfte.

Uppbyggnadsbeskärning

Beskärning av trädVid en uppbyggnadsbeskärning tar man bort konkurrerande grenar, och ser till att kronan får en för trädet typisk form. Dessutom tar man bort grenar på stammen för att på sikt höja kronan till den önskade höjden. Den första beskärningen görs först när trädet är etablerat på växtplatsen, dvs efter 1-2 år. Därefter beskärs trädet återkommande i upp till 10 år.

Kronhöjning

Vid en kronhöjning tar man bort hela eller delar av de nedersta grenarna på trädet. Anledningar till en kronhöjning kan vara att lättare kunna gå under trädet vid gräsklippning, eller att grenar över en trafikerad väg måste lämna fri höjd för all trafik (4,75 m).

Kronreducering

Det finns olika typer av reducering och olika anledningar till att utföra dem. En generell regel är att aldrig ta bort mer än 30 % av trädets lövmassa, om det handlar om ett friskt och vitalt träd. Dessa 30 % kan tas av höjden och/eller bredden. Eller så kan man glesa ur kronan för att få mer ljusgenomsläpp. Eller så gör man en kombination av båda.

Ibland finns det strukturella svagheter i trädet, som sprickor och rötskadad ved. Om en stor och tung gren har en sådan svaghet kan det vara lämpligt att avlastningsbeskära den för att minska risken för kollaps.

Underhållsbeskärning

Döda och skadade grenar som riskerar att falla ner och skada människor och egendom skall alltid tas bort, även korsande grenar som ger skavskador, samt grenar som växer inåt kronan.

Hamling

Hamling är en gammal beskärningsmetod för lövträd, där bönder använde löv och finare grenar som foder till boskap bl.a. Idag ser man ibland metoden för finare planteringar på torg och öppna platser. Det är en ganska kostsam beskärningsmetod som måste upprepas med 1-5 års mellanrum. Det tar många år att bygga upp formen på ett hamlat träd och man börjar alltid på ett ungt träd.

Ett vanligt fel är att kalla stympning av vuxna träd för hamling. Ett träd får sin energi genom bladens fotosyntes och ett gammalt och stort träd behöver större bladmassa än ett som är ungt och vitalt. Om man gör en för kraftig beskärning av ett träd som man tycker vuxit sig för stort, kommer det att försöka kompensera den förlorade bladmassan genom att skjuta mängder av vattenskott. Dessa skott är svagt förankrade och växer mycket snabbt. På bara några få år har de vuxit sig stora och tunga och kan lätt fläka ur från sin svaga förankring. Då utgör de en fara för både dig och din egendom, samt för sig själv genom att det kan bli stora och fula skador där de suttit.

Om man gör en för kraftig beskärning måsta man oftare beskära trädet igen för att förhindra att de nya skotten växer sig för tunga. Detta innebär en större kostnad för dig som trädägare. För ett gammalt och försvagat träd kan en för hård beskärning även innebära en snabb död. Ett fullvuxet träd kan aldrig på ett vettigt sätt beskäras till ett litet! Är det ett litet träd man vill ha bör man överväga att istället fälla det stora och plantera ett träd som inte blir så stort.

Kronstabilisering

beskarning2Gamla träd har nästan alltid någon form av skada och angrepp. Ibland har de även strukturella svagheter, som spetsiga grenvinklar, dubbeltoppar med invuxen bark och sprickbildning. Om grenar eller stammar med dessa svagheter är tunga eller lutar kraftigt kan de riskera att fläka ur med fula skador på trädet som följd. Dessutom kan människor och egendom komma till skada av en fallande gren.

Ett träd som man av olika anledningar verkligen vill behålla, trots sina skador, kan vara värt att kronstabilisera. Vid en kronstabilisering avlastningsbeskär man först de berörda grenarna eller stammarna och sen fixerar man dessa med varandra med hjälp av särskilda rep. Stabiliseringen måste sedan kontrolleras med några års mellanrum och ibland justeras.

Beskärningstider

Den allra bästa tiden att beskära alla typer av träd är under månaderna juli-augusti. Under vintern när träden gått in i vintervila ligger all aktivitet nere och trädet kan inte börja valla över skadan eller försvara sig mot svampangrepp. Livskraftiga och inte så känsliga träd går dock att beskära under större delen av året om temperaturen inte understiger -10 grader Celsius.

På våren, precis innan och under knoppsprickningen, ska inga träd beskäras! Då behöver de all energi till att producera blad och nya skott.

Träd som går under benämningen blödare får bara beskäras under juli-september, till dessa hör:

  • Valnöt – Juglans
  • Björk – Betula
  • Lönn – Acer
  • Avenbok – Carpinus
  • Vingnöt – Pterocarya
  • Hickory – Carya
  • Gulved – Cladastris
  • Humlebok – Ostrya
  • Dessutom bör också körsbär och plommon endast beskäras under juli-september, eftersom de annars lättare angrips av bakteriesjuktomen gummiflöde.