Trädfällning / sektionsfällning

Trädfällning örebroVi utför trädfällning i Örebro med omnejd. Arborister är specialutbildade för att kunna ta ned träd som står illa till, eller träd som betecknas som farliga. När det inte finns plats att fälla ett träd på vanligt sätt, från marken, måste det sektionsfällas i stället.

Det vanligaste sättet är att klättra upp i trädet och fälla det bit för bit. Om det finns byggnader, planteringar eller annat ömtåligt under trädet måste varje del firas ner. Ofta räcker det dock med att bara såga ned det i små bitar åt gången.

Uppkapning

trädfällning örebroEftersom vi sektionsfäller träden i bitar som ska vara säkra att hantera kan längderna variera en hel del. Generellt kapar vi dock upp stammar och större grenar i ca tremeterlängder. Om du vill ha stam och större grenar uppkapade i särskilda längder kan vi även hjälpa dig med det. Kanske färdiga längder för vedklyven? Vi lämnar pris för ytterligare uppkapning efter uppskattad tidsåtgång.

Kontakta oss HÄR eller till höger gällande offert eller om du vill att vi kommer på ett kostnadsfritt kundbesök.

Email: mail@avancerad-tradfallning.se

Telefon: 0702-10 65 12